Wat is een horeca vrieskast?

Als horecazaak spreekt het voor zich dat je er alles aan moet doen om zoveel mogelijk van de ingrediënten evenals de voedingswaren die je inkoopt ook daadwerkelijk te kunnen verkopen. Om dit voor mekaar te krijgen is het vanzelfsprekend dat je er vaak voor moet kiezen om bepaalde van deze zaken tijdelijk op te slaan in een diepvries. Specifiek voor horecazaken geldt dat er in de praktijk gebruik wordt gemaakt van een speciale horeca vrieskast. In het bijzonder wanneer je voor het eerst een horecazaak gaat uitbaten is de kans bestaande dat je hier nog niet helemaal bekend mee bent. De onderstaande informatie kan je daar gelukkig heel wat meer over vertellen. 

Wat is een horeca vrieskast? 

Laat ons om te beginnen eerst even kijken naar wat je nu precies van zo’n horeca vrieskast kan verwachten. In vergelijking met de standaard diepvries bij je thuis spreekt het in eerste instantie voor zich dat er in je horecazaak ongetwijfeld heel wat meer zaken in de diepvries zullen belanden. Bovendien is het ook niet ondenkbaar dat de stukken over een groter formaat zullen beschikken. Omwille van deze reden is het zo dat een horeca vrieskast veelal over aanzienlijk grotere afmetingen beschikt. Dit betekent echter niet dat ze altijd ontzettend veel ruimte in beslag zal nemen, integendeel. Voor horeca vrieskasten geldt dat ze aangekocht kunnen worden in de meest uiteenlopende formaten waardoor ze perfect in de meeste keukens geplaatst kunnen worden. 

Waar rekening mee houden bij het kopen van zo’n vrieskast? 

Bij het kopen van een horeca vrieskast zijn er verschillende zeer belangrijke zaken waar je altijd aandacht aan zal willen besteden. Het is van cruciaal belang om aandacht te besteden aan deze factoren omdat je jezelf alleen op die manier kan verzekeren van de beste aankoop. De belangrijkste aandachtspunten om bij stil te blijven staan zijn in ieder geval de volgende:

  • Het formaat waarover ze dient te beschikken; 
  • Het merk van de horeca vrieskast;
  • Welke garantie er wordt aangeboden; 
  • Over welk energieverbruik ze beschikt;

Het spreekt voor zich dat dit laatste aandachtspunt vandaag de dag absoluut van cruciaal belang is. Bovendien wordt verwacht dat dit naar de toekomst toe alleen maar nog belangrijker zal zijn. Dit uiteraard om voor de hand liggende redenen. 

Zeker een optie om te overwegen

Voor jou als horecazaak bestaan er op vlak van diepvriesoplossingen eigenlijk twee verschillende mogelijkheden waar je een keuze tussen dient te maken. Om te beginnen is er zoals al aangegeven uiteraard deze horeca vrieskast. Voor deze vrieskast geldt dat ze verschillende voordelen met zich meebrengt. In vergelijking met een zogenaamde vriescel mag het alvast duidelijk zijn dat ze zich beter leent om geplaatst te worden in een kleine(re) horecakeuken. Daardoor is ze voor heel wat horecazaken de meest voor de hand liggende keuze. Bovendien spreekt het voor zich dat ook de vereiste investering hierbij een aardig stuk beperkter uitvalt. In ieder geval, wanneer jij voor jouw zaak nog op zoek bent naar een potentieel interessante vriesoplossing zal de keuze voor het aanschaffen van een horeca vrieskast in de praktijk wellicht al vrij snel zijn gemaakt.